Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Musik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MIGX02
Kursens benämning: Musik
Music
Högskolepoäng: 60 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


För alla delkurser gäller att noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Delkurs 4: Musikteori


Referenslitteratur

Edlund, Lars. Modus novus: Lärobok i fritonal melodiläsning: Lehrbuch in freitonaler Melodielesung: Studies in reading atonal melodies. Stckholm: Nordiska Musikförlaget, 2009. Antal sidor: 111.

Ingelf, Sten. Lär av Mästarna: Arrangering för två till fem stämmor. Hjärup: Sting musik, 1995. Antal sidor: 255.

Ingelf, Sten. Lär av Mästarna: Klassisk harmonilära. Faktadel. Hjärup: Sting musik, 2008. Antal sidor: 222.

Jansson, Roine. Stora musikguiden: Musikteori för alla. Notfabriken, 2011. Antal sidor: 208.

Jersild, Jørgen. Lærebog i melodilæsning. Upplaga 2 rev. udg.. København: Wilhelm Hansen. Antal sidor: 80.

Jersild, Jørgen. Lærebog i rytmelæsning. Upplaga 2 rev. udg.. København: Wilhelm Hansen. Antal sidor: 79.

Jersild, Jørgen. Videregående rytmestudier: Polyrytmik. København: Wilhelm Hansen, 1975. Antal sidor: 76.

Tyboni, Börje. Noter: Handbok i traditionell notering. Gehrmans Musikförlag, 1996. Antal sidor: 297.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-14