Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Instrument för internationella studenter II

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: MIGI92
Kursens benämning: Instrument för internationella studenter II
Instrument for international students II
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivåNoter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-14