Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Ensemble för internationella studenter I

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MIGE91
Kursens benämning: Ensemble för internationella studenter I
Ensemble for international students I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåNoter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-14