Dnr: 2018/16

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Litteraturlista

Digitala medier och webbpublicering

 

Kurskod: TVGT33
Kursens benämning: Digitala medier och webbpublicering
Digital media and web publication
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Niderst Robbins, Jennifer. Learning Web Design. A Beginners´s Guide to (x)html, Style Sheets and Web Graphics. Senaste upplagan. Sebastopol: O´Reilly. Antal sidor: 460.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-14