Dnr: HNT 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskinteknik

Litteraturlista

Mekanik 1: statik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MSGB42
Kursens benämning: Mekanik 1: statik
Mechanics 1: statics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Meriam James Lathrop, Kraige James L, Bolton, J.N. Engineering Mechanics: SI versíon. Volume 1, Statics.. Upplaga 8. New York: Wiley, 2016.

Meriam James Lathrop, Kraige James L, Bolton, J.N. Engineering Mechanics: SI version. Volyme 2, Dynamics.. Upplaga 8. New York: Wiley, 2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-01