Dnr: HNT 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Elteknik för civilingenjörer

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ELGB13
Kursens benämning: Elteknik för civilingenjörer
Electrical Engineering for Master Students
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hughes, Edward. Electrical and Electronic Technology. Upplaga 12. Pearson Education Limited, 2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-07