Dnr: HNT 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Mekanik med tillämpningar 2

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FYGA27
Kursens benämning: Mekanik med tillämpningar 2
Mechanics with applications 2
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hibbeler, Russell. Engineering Mechanics, 2 vols. Senaste upplagan. Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-29