Dnr: HNT 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Ordinära differentialekvationer

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MAGB01
Kursens benämning: Ordinära differentialekvationer
Ordinary Differential Equations
Högskolepoäng: 6 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Braun, Martin. Differential Equations and Their Applications. Upplaga 4. Springer Verlag, 1993.

Kopior
Banach´s Fixed Point Theorem.

Elements of Chaos Theory.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-06