Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Värme- och masstransport

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: EMGB17
Kursens benämning: Värme- och masstransport
Heat and Mass Transfer
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Yunos A. Çengel. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Application. Senaste upplagan. MacGraw-Hill Edition.

Kompendier
Formelsamling

Kompletterande räkneuppgifter


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-06