Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: EMGC20
Kursens benämning: Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem
Scientific method for technical development in Environmental and energy systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Litteratur som används i kursen väljs efter litteratursökning i samråd med examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-12-21