Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Energisystem

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: EMGB16
Kursens benämning: Energisystem
Energy systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Yunos A. Çengel, Afshin J. Ghajar. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Application. Senaste upplagan. MacGraw-Hill Edition.

Yunos A. Çengel, Michael A. Boles. Thermodynamics: An Engineering Approach. Senaste upplagan. MacGraw-Hill Edition.

Kompendier
Kompendier

Formelsamling


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-03