Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Miljökemi för civilingenjörer

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: EMGB18
Kursens benämning: Miljökemi för civilingenjörer
Environmental Chemistry for M. Sc. Students
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Granström Karin. Introduktion till miljökemi. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-09728-2.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-05