Dnr: 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Datavetenskapliga metoder

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: DVAD12
Kursens benämning: Datavetenskapliga metoder
Methods in Computer Science
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och texter tillgängliga på Internet. De presenteras under kursens gång.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-01