Dnr: HNT2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Teoretisk datalogi

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: DVGA17
Kursens benämning: Teoretisk datalogi
Theoretical Computer Science
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


"Aktuella vetenskapliga artiklar".

Böcker
Sipser, Michael. Introduction to the Theory of Computation. Senaste upplagan. Cengage Learning.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-31