Dnr: HNT 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskinteknik

Litteraturlista

Hydraulik och pneumatik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MSGB24
Kursens benämning: Hydraulik och pneumatik
Hydraulics and Pneumatics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Isaksson, Ove. Grundläggande hydraulik.. Luleå: Hydcon.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-30