Dnr: FAK 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Mobile and Wireless Systems

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: DVAD04
Kursens benämning: Mobile and Wireless Systems
Mobile and Wireless Systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Rappaport, Theodore. Wireless Communications: Principles and Practice. Upplaga 2nd. 2002.

Schiller, Jochen. Mobile Communications. Upplaga 2nd. Addison Wesley, 2003.

Stallings, William and Beard, Cory. Wireless Communications Networks and Systems. Upplaga 1st. 2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-11