Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik- och ljudproduktion

Litteraturlista

Musikteori och gehörslära 1

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: LJGT10
Kursens benämning: Musikteori och gehörslära 1
Music theory and ear training 1
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Jansson, R. Stora Musikguiden: musikteori för alla. Danderyd: Notfabriken, 2007. Antal sidor: 208.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-01-26