Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik- och ljudproduktion

Litteraturlista

Låtskrivande 2

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: LJGM13
Kursens benämning: Låtskrivande 2
Songwriting 2
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompletterande undervisningsmaterial tillkommer

Böcker
Blume, Jason. Six Steps to Songwriting Success: The comprehensive guide to writing and marketing hitsongs. Upplaga 2. New York: Billboard books. U.S, 2008. ISBN 9780823084777. Antal sidor: 282.

Hjortek, Hans & Johansson, Kg. Arrboken. Upplaga 2. Notfabriken, 2013. Antal sidor: 240.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-01-26