Dnr: HS 2018/29

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Genusvetenskap

Litteraturlista

Män, manligheter och förändringsprocesser

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: GVGA13
Kursens benämning: Män, manligheter och förändringsprocesser
Men, Masculinities and Change
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kapitel i bok
Duncanson, Claire. "British soldier identities and the war-fighting ethos". I: Forces för good? Military masculinities and peacebuilding in Afghanistan and Iraq. Red. Duncanson, Claire. Palgrave Macmillan, 2013. 72-102.

Ericson, Matias. Nära inpå. Maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag. 46-50.

Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette. Att tolka kroppens uttryck: Möten med bilder. Analys och tolkning av visuella uttryck. 45-64.

Herz, Marcus & Johansson, Thomas. Maskuliniteter, tendenser och trender . Liber. 19-40.

Mellström, Ulf. "Män i teknikens värld". I: Världens gång: teknikens utveckling. Red. Gyberg, Per och Hallström, Jonas. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Mellström, Ulf. "Är IT manligt? Teknik och genus i tid och rum". I: LearnIT-antologi: Teknik, samhälle och IT. Red. Karlsohn, Thomas och Säljö, Roger. Stockholm: Carlssons Förlag, 2009.

Rosenfeld, Dana and Faircloth, Christopher. "Introduction". I: Medicalized masculinities. Red. Rosenfeld, Dana and Faircloth, Christopher. Temple University Press, 2006. 1-20.

Wentzell, Emily. "Medical erectile dysfunction treatment in context". I: Maturing masculinities: aging, chronic illness and Viagra in Mexico. Red. Wentzell, Emily. Duke University Press, 2013. 136- 161.

Tidskriftsartiklar
Goedecke, Klara. "Riktiga vänner och andra män. Äkthet, känslor och beröring i mäns vänskapsrelationer". Tidskrift för genusvetenskap. 2016 (37) 2. 77-100.

Mellström, Ulf (2012). Changing affective economies of masculine machineries and military masculinities? From Ernst Jünger to Shannen Rossmiller. Masculinties and Social Change, 2(1), 1­19. doi: 10.4471/MCS.2013.19.

Stoern, Patrik. Eugéne Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet. http://www.lambdanordica.se/wp-content/uploads/2011/11/2007-3-Steorn-Jansson.pdf.

Utredningar och lagar
Statens offentliga utredningar. Män och jämställdhet. Betänkande av Utredningen om män och jämställdhet. (SOU 2014:6). http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/39/45/9a43c7a5.pdf (2014-03-02).


Ytterliggare litteratur kan tillkomma på lärarens anvisningar

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-01-19