Dnr: HS2017/30

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Litteraturlista

Webbdesign II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MKGB63
Kursens benämning: Webbdesign II
Web Design II
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Brown, T.B (2015). CSS Master. Senaste upplagan. John Wiley & Sons.

Buxton, B (2011). Sketching user experiences: getting the design right and the right design . Senaste upplagan. (Nachdr.) Amsterdam: Morgan Kaufmann. Antal sidor: 445.

Greenberg, S., Carpendale, S., Marquardt, N., & Buxton, W (Eds) (2012). Sketching user experiences: The Workbook. Amsterdam; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann. Antal sidor: 262.

Lupton, E. (Ed) (2014). Type on screen: a guide for designers, developers, writers, and students . Upplaga 1. New York: Princeton Architectural Press. Antal sidor: 208.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-09-05