Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Testdesign för programvara

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: DVGB09
Kursens benämning: Testdesign för programvara
Software Test Design
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Amman, P., Offutt, J. Introduction to Software Testing. Valfri upplaga. Cambridge University Press.

Myers, G. (Sandlerm C., Badgett, T. for 3rd edition). The Art of Software Testing. Valfri upplaga. Wiley.


Välj en av ovanstående böcker som din kurslitteratur.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-12-19