Reg No: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
History

Course Reading

Research methods in cultural history

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: HIA670
Course Title: Research methods in cultural history
Kulturhistorisk forskningsmetodik
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Emsley, Clive. Hard men: The English and Violence. London/New York: 2005. ISBN ISBN 1-85285-408-1. Selected parts

Enefalk, Hanna . En patriotisk drömvärld: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Uppsala: 2008. ISBN ISBN 978-91-554-7284-9. Selected parts

Hallberg Mathilda. Barn till beskådan: familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944. Linköping: Linköpings universitet, 2017. ISBN ISBN 978-91-7685-550-8. Selected parts

Lövkrona, Inger. Annika Larsdotter barnamörderksa: kön, makt och sexualitet i 1700talets Sverige. ISBN ISBN 91-88930-64-5. Selected parts

Articles
Historisk tidskrift. Reviews of newly published literature in the latest digitally available number

Bäckström, Hanna, Jessica Karlsson & Hedvig Widmalm . Uppsala: 2017. "Performing herself: Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden". Opuscula Historica Upsaliensia 53. Pages: 139 s.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 14 December 2017