Dnr: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: HIA670
Kursens benämning: Kulturhistorisk forskningsmetodik
Research methods in cultural history
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Emsley, Clive. Hard men: The English and Violence. London/New York: 2005. ISBN ISBN 1-85285-408-1. Urval

Enefalk, Hanna . En patriotisk drömvärld: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Uppsala: 2008. ISBN ISBN 978-91-554-7284-9. Urval

Hallberg Mathilda. Barn till beskådan: familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944. Linköping: Linköpings universitet, 2017. ISBN ISBN 978-91-7685-550-8. Urval

Lövkrona, Inger. Annika Larsdotter barnamörderksa: kön, makt och sexualitet i 1700talets Sverige. ISBN ISBN 91-88930-64-5. Urval

Artiklar
Historisk tidskrift. Recensioner av nyutkommen litteratur i det senaste digitalt tillgängliga numret

Bäckström, Hanna, Jessica Karlsson & Hedvig Widmalm . Uppsala: 2017. "Performing herself: Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden". Opuscula Historica Upsaliensia 53. Antal sidor: 139 s.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-12-14