Reg No: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
History

Course Reading

Cultural policy in a historical perspective

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: HIA660
Course Title: Cultural policy in a historical perspective
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Further in-depth literature will be added in consultation with the course leader.

Books
Ambjörnsson, Ronny. Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Edition 4. Stockholm: Carlssons, 2017. Pages: 312.

Fornäs, Johan. Kultur. Edition 1. Malmö: Liber, 2012. Pages: 112.

Frenander, Anders. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik fram till 2010. Edition 2. Möklinta: Gidlund, 2014. Pages: 305.

Lepenies, Wolf. The seduction of culture in German history. Princeton N.J: Princeton Univ. Press, 2006. Pages: ca 50.

Chapter in a book
Beckman, Svante. "Kultur som tillväxtresurs och bildning". In: Astrid Lindgrens världar i Vimmerby. En studie om kulturarv och samhällsutveckling. Edited by Jonsson, Leif. Nordic academic press, 2010. Pages: 12. Pdf

Gustavsson, Bernt. "Inledning: Bildningstankens aktualitet och historiska framväxt". In: Bildningens förvandlingar. Edited by Agelii, Karin & Gustavsson, Bernt. Göteborg: Daidalos, 2007. Pages: 15. Pdf

Klockar Linder, My. "Konsten att definiera sitt studieobjekt. Kulturpolitik nu och då". In: Historia i praktiken. Edited by Josephson, Peter & Lundgren, Frans. Edition 1. Lund: Studentlitteratur, 2016. Pages: 15. Pdf.

Mangset, Per. "Kulturpolitiska modeller i västeuropa". In: Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik. Skrifter från Valfrid. Edited by Frenander, Ander m.fl. 2010. ISSN 1103-6990 ; 48. Pages: 33.

Articles
Backius, Stefan & Nordvall, Henrik. 2015. "ABF och radikaliseringens vågor". Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Vol. 153-154, no 1-2. s 30-41. ISSN 0281-7446. Pages: 11. Pdf.

Johannisson & Blomgren. 2014. "Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner". Sosiologi idag. 20144 no 1 vol. Pages: 25.

Lindsköld, Linnéa. 2015. "Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural policy of the Scandinavian radical right". Nordisk kulturpolitisk tidskrift. E-SSN 2000-8325, no 1. s 8-26. ISSN 1403-3216. Pages: 18.

Saukkonen, P. "Multiculturalism and cultural policy in Northern Europe". Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift.. 2013:2. s 178-200. Pages: 18.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 15 December 2017