Reg No: HNT 2017/21

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Environmental Science

Course Reading

Societal Strategies for Environment and Safety

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: MVG200
Course Title: Societal Strategies for Environment and Safety
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Books
Håkan Pihl. Miljöekonomi, för en hållbar utveckling. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pages: 165.

Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta. Den svenska miljörätten. Edition 4:e. Stockholm: Iustus förlag, 2017. Pages: 589.

Svedung Inge. Låt det inte hända igen metodik för åtgärdsinriktad uppföljning av barnolyckor. Karlstad: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2007. NCO 2007:9. ISBN 978-91-7253-346-2. Pages: 99.

Reports
Naturvårdsverket och Nutek. Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet, Synergier och målkonflikter. Naturvårdsverket, 2006. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5645-X.pdf (2016-02-05). Pages: 48.

Compendia
Kompendium.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 14 December 2017