Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Energi- och miljöoptimering

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: EMAD11
Kursens benämning: Energi- och miljöoptimering
Optimization of Environmental and Energy Systems
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Chengel, Yunus.A., Boles Michael.A. Thermodynamics - An Engineering Approach. Senaste upplagan.

Kompendier
Kompendier och utdelat material


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2011-11-04