Reg No: HS 2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Social and Political Studies

Course Reading

Civics 3

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: SHG003
Course Title: Civics 3
Samhällskunskap 3
Credits: 30
Degree Level: Bachelor


Books
Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2011. Pages: 504.

Information

Books
Rienecker, Lotte; Jörgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. Edition 2:2. Liber, 2009. Pages: 400.

Information
Pages: 400.

Skollag, läroplaner och kursplaner för relevant ämne/verksamhet.

Reference literature

Almgren, Ellen. Att fostra demokrater - Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Univerisitatis Upsaliensis, 2006.

Andersson, Christopher; Avery G Patricia; Pederse, V Patricia; Smith S Elizabeth; Sullivan, L John. Divergent Perspectives on Citizenship Education: A Q-Method Study and Survey of Social Studies Teachers. American Educational Research Journal, 1997. Vol. 34 No.2:333-364.

Andersson, Klas. Deliberativ undervisning : en empirisk studie. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (finns som pdf), 2012.

Blanck, Sara. När ämnen möts En analys av samhällskunskapens funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning. Karlstad University Studies 2014:45 (pdf via DiVA), 2014.

Broman, Anders. . Att göra en demokrat? - Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. 2009:41 (pdf via DiVA).

Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Stockholm: HLS förlag, 2002. 74-82 Ur Björn Falkevall; Selander, Staffan. Skolämne i kris? *. .

Christensen, Torben Spanget. Samfundsfag - et senmoderna fag?. 2011.

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. 2006.

Forsberg, Åsa. Folk tror ju på en om man kan prata" - deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram.

Fredriksson, Anders. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. 2011.

Grönlund, Agneta. Redskap för lärande - återkoppling av samhällskunskap på gymnasiet. 2011.

Hahn, Carole L. Comparative and international social studies research. 2006.

Jansson, Tobias. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. 2011.

Jonasson Ring, Emmy. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle- Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar. 2015.

Karlefjärd, Anna. Att rymmas inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning. 2011.

Karlsson, Annika. Samhällsguide, individualist och moderator - Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete. 2011.

Larsson, Kent. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet - Överväganden kring en deliberativ didaktik.

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i samhällskunskap - En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9.

Levstik, Linda S. What happens in social studies classrooms? Research on K-12 social studies practice. 2008.

Liljestrand, Johan. Klassrummet som diskussionsarena. 2002.

Långström, Sture ; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik; för utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Odenstad, Christina. Prov och bedömning i samhällskunskap - en analys av gymnasielärares skrifltiga prov. 2010.

Pierre, Jon. Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups.

Sandahl, Johan. Att ta sig an världen - Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. 2011.

Schüllerqvist, Bengt; Osbeck, Christina. Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 1. 2009.

Tväråna, Malin. Rikare resonemang om rättvisa: vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken? . 2014.

Tönnesen, Rolf Th; Tönnesen, Marianne. Demokratisk dannelse. Fagdidaktikk i samfunnskunskap . Bergen: Fagbokforlaget, 2007.

Vernerson, Folke. Undervisa om samhället, didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Wall, Peter. EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. 2011.

Woyshner, Christine. Notes toward a historiography of the social studies, i Keith C Barton, ed. Research Methods in Social Studies Education. 2006.

Books
Ahrne Göran; Papakostas Apostolis. Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar . Studentlitteratur AB, 2014. ISBN 9789144096209 .

Bengtsson, Åsa. Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur, 2008, 234 sidor.

De Vylder, Stefan. Utvecklingens drivkrafter. Stockholm: Forum syd, 2007, urval sidor ca 278.

Ekman, Joakim; Linde, Jonas (red). Politik, protest, populism. Malmö: Liber, kommande 2010, 272 sidor.

Fountain, Susan. Att undervisa för utveckling. Lund: Studentlitteratur, 1997, urval sidor ca 100 .

Hylland Eriksen Thomas. Globalization: The Key Concepts. Bloomsbury Publishing PLC, 2014. ISBN 9780857857422 .

Document

Reference literature
Hagevi, Magnus. Den svenska väljaren. Malmö: Geerups utbildning, 2014. Pages: 208.

Articles


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 24 October 2015