Reg No: HS2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Teacher Education
Social and Political Studies

Course Reading

Civics and Civics Teaching III

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: SHGL13
Course Title: Civics and Civics Teaching III
Samhällskunskap III med didaktisk inriktning
Credits: 30
Degree Level: Bachelor


Books
Bryman, Alan. Samhällsvetenskaplig metoder. Malmö: Liber, 2001. Pages: 504.

Information

Books
Rienecker, Lotte; Jörgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. Edition 2:2. Liber, 2009. Pages: 400.

Information

Information

Books
Ahrne Göran; Papakostas Apostolis. Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar . Studentlitteratur AB, 2014. ISBN 9789144096209.

Bengtsson, Åsa. Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur, 2008, 234 sidor.

De Vylder, Stefan. Utvecklingens drivkrafter. Stockholm: Forum syd, 2007, urval sidor ca 278.

Ekman, Joakim; Linde, Jonas (red). Politik, protest, populism. Malmö: Liber, kommande 2010, 272 sidor.

Fountain, Susan. Att undervisa för utveckling. Lund: Studentlitteratur, 1997, urval sidor ca 100 .

Hylland Eriksen Thomas. Globalization: The Key Concepts. Bloomsbury Publishing PLC, 2014.

Document

Reference literature
Hagevi, Magnus. Den svenska väjaren 2014. Malmö: Gleerups utbildning, 2015. Pages: 208.

Articles


 

Approved by the Faculty Board of Teacher Education, 27 October 2011