Dnr: HS 2018/25

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturstudier

Litteraturlista

Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: KVGH14
Kursens benämning: Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien
History of Ideas I: The Swedish History of Ideas
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Björck, Henrik (2000). "Till frågan om folkhemmets rötter: En språklig historia". Lychnos, 139170. ISSN 076-1648.

Burman, Anders & Lena Lennerhed (red.) (2011). Sekelslut: Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Stockholm: Atlas Akademi. 301 s (i urval). ISBN 978-91-7389-928-4.

Frenander, Anders (1999). Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Ny utg. Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet. Arachne, nr 13. 394 s (i urval). ISBN 91-973298-3-5.

Frängsmyr, Tore (2000). Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, 10001809 (del 1). Stockholm: Natur och Kultur. 448 s (s. 1342). ISBN 91-27-07793-4.

Frängsmyr, Tore (2000). Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, 18092000 (del 2). Stockholm: Natur och Kultur. 422 s (i urval). ISBN 91-27-08105-2.

Marklund, Carl (2009). "Hot love and cold people: Sexual liberalism as political escapism in radical Sweden". Nordeuropaforum, vol. 19, nr 1, 83101. ISSN 1863-639X.

Nordin, Svante (2011). Varför idéhistoria?: En ämnesintroduktion för nya studenter. Lund: Studentlitteratur. 85 s. ISBN 91-44-06056-4.

Trädgård, Lars (1990). "Swedish model or Swedish culture?". Critical Review, vol. 4, nr 4, 569590. ISSN 0891-3811 (tryckt); 1933-8007 (elektronisk).

Wiklund, Martin (2006). I det modernas landskap: Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Eslöv: Symposion. 479 s (i urval). ISBN 91-7139-753-1.

Ytterligare kursmaterial tillkommer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-22