Dnr: HNT 2017/19

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Examensarbete

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: ELGC11
Kursens benämning: Examensarbete
Electrical Engineering: Degree Project
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåDet finns ingen fastställd litteratur för denna kurs. Examinator och den studerande väljer i samråd litteratur till det enskilda arbetet.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-11-08