Dnr: HS 2017/26

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Mikroekonomi och internationell handel

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: NEGA10
Kursens benämning: Mikroekonomi och internationell handel
Microeconomics and international trade
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Husted, Steven L. International Economics. Senaste upplagan. Pearson.

O´Sullivan A. & Sheffrin S. & Perez, S. Economics: Principles, Applications, and Tools. Pearson. ISBN 9781784343057. Specialutgåva för Karlstads universitet

Tidskriftsartiklar
Utdelade artiklar och övningsmaterial tillkommer


Referenslitteratur

Bergh, Andreas & Jakobsson, Niklas. Modern mikroekonomi: marknad, politik och välfärd. Senaste upplagan. Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-11-01