Dnr: HS 2015/37

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Fastighetsvärdering

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: FEGB53
Kursens benämning: Fastighetsvärdering
Real Estate Valuation
Högskolepoäng: 9 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt. Senaste upplagan. Stockholm: Fastighetsnytt Förlags AB. Antal sidor: Kap. 16, 17, 19, 23, 25, 26.

Baum, Andrew E. Commercial real estaste investment (Elektronisk resurs): a strategic approach. Upplaga 2. London: EG Books.

Brealey, R A, Meyers, C S & Marcus, A J. Fundamentals of Corporate Finance. Senaste upplagan. Boston: McGraw-Hill.

Rapporter
"Kassaflödesvärderingar eller kassa flödesvärderingar". Leimdörfer analysartikel, 2003:1.

"Portföljpremier". Leimdörfer analysartikel, 2006:1.

"Värderingshandledning". Svenskt Fastighetsindex.

Tidskriftsartiklar
French, N & Gabrielli, L. "The uncertainity of valuation". Journal of property Investment & Finance. 2004/Vol.22/No 6.. 484-500.

Vetenskapliga artiklar
Lind, H & Persson, E. "The quest for a market related value concept that is not current market value". Stockholm: 1998.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-03-24