Dnr: HS 2017/26

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Nationalekonomi

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: NEGA01
Kursens benämning: Nationalekonomi
Economics
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Mikroekonomisk teori och internationell handel 15 hp.

Böcker
O´Sullivan A. & Sheffrin S. & Perez, S. Economics: Principles, Applications, and Tools. Pearson. ISBN 9781784343057. Specialutgåva för Karlstads universitet

Steven Husted and Michael Melvin . International Economics, i “Reading International Trade Theory and Development Economic. Senaste upplagan.

Tidskriftsartiklar
Utdelade artiklar och övningsmaterial tillkommer


Referenslitteratur

Böcker
Bergh, Andreas & Jakobsson, Niklas. Modern mikroekonomi: marknad, politik och välfärd. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Makroekonomi, Globalisering och Tillväxt 15 hp.

Böcker
Michael P. Todaro och Stephen C. Smith. Economic Development, i “Reading International Trade Theory and Development Economics. ISBN 9781292002972.

O´Sullivan A. & Sheffrin S.M & Perez. Economics: Principles, Applications and Tools. Pearson International Edition. ISBN 9781784343057. Specialutgåva för Karlstads universitet


Referenslitteratur

Berg, C. . Global ekonomi.. Senaste upplagan. SNS.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-11-01