Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Linjär algebra

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MAGA04
Kursens benämning: Linjär algebra
Linear Algebra
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Lay, David C, Lay, Steven R, McDonald, Judi J. Linear Algebra and its Applications (Global Edition). Senaste upplagan. Pearson Education.


Reviderad 2017-10-25

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2007-06-11