Dnr: HNT 2017

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Produkters kemi D

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KEAD61
Kursens benämning: Produkters kemi D
The chemistry of products D
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Carl Johan Rydh, Mattias Lindahl, Johan Tingström. Livscykelanalys - en metod för miljöbedömnig av produkter och tjänster. Red. Studentlitteratur. Upplaga 1:7. ISBN 9789144024479.

Kompendier
Monica Ek, Göran Gellerstedt, Gunnar Henriksson. "Valda kapitel från volym 1-4, Walter de Gruyter GmbH". I: Ljungberg textbook. De valda kapitlen kommer att finnas tillgängliga som pdf på lärplattform alternativt som kompendium som tillhandahålls för tryckkostnad via Välkomstcentrum


Fredrik Gröndahl och Magdalena Svanström, Hållbar utveckling en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber förlag, Upplaga 1, ISBN 9789147093489
Vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar, och webbsidor som väljs i förhållande till de produktområden som behandlas på kursen.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-15