Dnr: HS 2017/27

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Projektledning

Litteraturlista

Individer och grupper i projekt

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: PLGA03
Kursens benämning: Individer och grupper i projekt
Individuals and Teams in Projects
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Jansson, T & Ljung, L. Individer, grupper och ledarskap i projekt. Senaste upplagan. Studentlitteraur.

Kompendier
Finns som PDF i vår lärplattform.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-10-05