Dnr: HS 2017/23

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: IEAE01
Kursens benämning: Aktuell forskning i industriell ekonomi
Current Research in Industrial engineering and management
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Gray, D. E. Doing Research in the Busines World. Upplaga 2016. London: Sage Publications.

Hancock, D.R. & Algozzine, B. Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Research. Upplaga 2012. New York: Teachers College Press.

Tidskriftsartiklar
"About 200 pages".


Referenslitteratur

Aczel, D. Complete business statistics. Upplaga 1999. McGraw Hill.

Clegg, S. Hardy, C. et al. Handbook of organization studies. Upplaga 1996. Sage Publications Ltd.

Edvardsson, B. & Enquist, B. Values-based Service for Sustainable Business. Upplaga 2008. Routledge, UK.

Ghauri, P. and Grönhaug, K. Research methods in business studies: A practical guide. Upplaga 2005. Prentice Hall.

Gummesson, E. Qualitative methods in management research. Upplaga 2000. Sage Publications, Inc.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Upplaga 1994. London: Sage.

Sauders, M. Lewis, P. & Thornhill, A. Research methods for business students. Upplaga 5:e. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2009.

Strauss, A. & corbin, J. Basics of Qualitative Research. Upplaga 1998. Newbury Park: Sage.

Yin, R. Case study research. Upplaga 1989. London: Sage Publications.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-10-03