Dnr: HNT 2017/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Materialteknik

Litteraturlista

Ytteknik och tribologi

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MTAD19
Kursens benämning: Ytteknik och tribologi
Surface Technology and Tribology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Hutchings, I M. Shipway, Philip. Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials. Senaste upplagan. Butterworth - Heinemann. .

Kompendier
Jacobson, Staffan & Hogmark, Sture. Tribologi: friktion, smörjning och nötning. Senaste upplagan. Kompendium säljs via Välkomstcenter.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2017-09-28