Dnr: HS 2017/23

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Externredovisning II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: FEGB56
Kursens benämning: Externredovisning II
Financial Accounting II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Carrington,T. Revision. Senaste upplagan. Malmö: Liber.

Jonäll, K. & Lumsden, M. Externredovisning i icke-noterade svenska företag. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. Endast faktaboken

Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A-K. Redovisning - Från bokföring till analys. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. Endast faktaboken

Nilsson, R., Isaksson, A. & Martikainen,T. Företagsvärdering med fundamental analys. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Tidskriftsartiklar
Material från BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) - tillgängligt via bibliotekets hemsida


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-05-11