Dnr: HS 2017/23

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Idea management

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: FEAD74
Kursens benämning: Idea management
Idea management
Högskolepoäng: 6 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Vetenskapliga artiklar
Cirka tre vetenskapliga artiklar för respektive av kursens fyra delområden.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-09-21