Reg No: HS2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Music

Course Reading

Music for Primary School 4-6

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: LPGVKM
Course Title: Music for Primary School 4-6
Musik för grundlärare i årskurs 4-6
Credits: 30
Degree Level: Bachelor


Kommentarmaterial till kursplan i musik. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2561 (2017-09-19).

Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (2017-09-19). Pages: 72.

Lgr 11. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (2017-09-19).

Uddholm, Mats. Pedagogen och den musikaliska människan : en bok om musik i vardagsarbetet. Mölndal: Lutfisken, 1993. Pages: 140.

Books
Andersson, Eddie ; Axelsson, Lars. 100 lätta låtar. Stockholm: Ehrlingförlagen, 2007. Pages: 109.

Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pages: 141.

Håkansson, Karin ; Andersson, Andreas. Hip-hop boken. Stockholm: Gehrmans, 2005. Pages: 64.

Johansson, Leif. Ensembleledning : ledarskap i mindre grupper. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pages: 181.

Nivbrant Wedin, Eva. Spela med hela kroppen : rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans, 2012. Pages: 312.

Paulsen, Brit. Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur, 142. Pages: 142.

Reports
Musik i grundskolan : är du med på noterna, rektor?. Stockholm: Skolinspektionen, 2011. Skolinspektionens rapport 2011:5. https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Musik-i-grundskolan/ (2017-09-19).


Reference Literature

Books
Israelsson, Christina. Kring musiken. Hestra: Isabergs förlag, 2004. Pages: 166.

Schenck, Robert. Spelrum : en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: Ejeby, 2000. Pages: 270.

Thesis
Påhlsson, Fredrik. Likvärdig bedömning i musik : Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. Stockholm: KMH, 2011. Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning. Pages: 161.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 15 September 2017