Dnr: HS2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Musik

Litteraturlista

Musik för grundlärare i årskurs 4-6

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: LPGVKM
Kursens benämning: Musik för grundlärare i årskurs 4-6
Music for Primary School 4-6
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kommentarmaterial till kursplan i musik. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2561 (2017-09-19).

Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (2017-09-19). Antal sidor: 72.

Lgr 11. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (2017-09-19).

Uddholm, Mats. Pedagogen och den musikaliska människan : en bok om musik i vardagsarbetet. Mölndal: Lutfisken, 1993. Antal sidor: 140.

Böcker
Andersson, Eddie ; Axelsson, Lars. 100 lätta låtar. Stockholm: Ehrlingförlagen, 2007. Antal sidor: 109.

Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 141.

Håkansson, Karin ; Andersson, Andreas. Hip-hop boken. Stockholm: Gehrmans, 2005. Antal sidor: 64.

Johansson, Leif. Ensembleledning : ledarskap i mindre grupper. Lund: Studentlitteratur, 2005. Antal sidor: 181.

Nivbrant Wedin, Eva. Spela med hela kroppen : rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans, 2012. Antal sidor: 312.

Paulsen, Brit. Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur, 142. Antal sidor: 142.

Rapporter
Musik i grundskolan : är du med på noterna, rektor?. Stockholm: Skolinspektionen, 2011. Skolinspektionens rapport 2011:5. https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Musik-i-grundskolan/ (2017-09-19).


Referenslitteratur

Böcker
Israelsson, Christina. Kring musiken. Hestra: Isabergs förlag, 2004. Antal sidor: 166.

Schenck, Robert. Spelrum : en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: Ejeby, 2000. Antal sidor: 270.

Avhandling
Påhlsson, Fredrik. Likvärdig bedömning i musik : Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. Stockholm: KMH, 2011. Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning. Antal sidor: 161.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-09-15