Dnr: HNT2017/17

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap

Litteraturlista

Idrottsdidaktik och coaching

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: IDGCC5
Kursens benämning: Idrottsdidaktik och coaching
Sports Pedagogy and coaching
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Hassmén, Peter, & Hassmén, Nathalie. Idrottsledarskap. Stockholm: Natur & Kultur, 2010. Antal sidor: 408.

Lyle, John, & Cushion, Chris. Sport coaching concepts. A framework for coaching practice. New York: Routledge, 2017. Antal sidor: 353.


Referenslitteratur

Cote, J., & Gilbert, W. "An Intergrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise". International Journal of Sports Science &Coaching. Volume 4. Number 3. 2009. Antal sidor: 17.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-14