Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemiteknik

Litteraturlista

Biobaserade material och produkter

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: KTAD11
Kursens benämning: Biobaserade material och produkter
Bio-based materials and products
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåMonica Ek, Göran Gellerstedt and Gunnar Henriksson, Ljungberg textbook, Valda kapitel från volym 1-4, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, Tyskland
De valda kapitlen kommer att finnas tillgängliga som pdf på lärplattform alternativt som kompendium som tillhandahålls för tryckkostnad via Välkomstcentrum.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-13