Dnr: HS2017/30

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Litteraturlista

Grafisk form I

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MKGA38
Kursens benämning: Grafisk form I
Graphic Form I
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bergström, B. Effektiv visuell kommunikation :om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Senaste upplagan. Stockholm: Carlssons bokförlag, 2012. Antal sidor: 299.

Hellmark, C. Typografisk handbok. Senaste upplagan. Stockholm: Ordfront, 2004. Antal sidor: 137.

Johansson, K., Lundberg, P., Rydberg, R. Grafisk kokbok 3.0. Senaste upplagan. Stockholm: Kapero, 2006. Antal sidor: 303.


Referenslitteratur

Ander, J-E. Tredje språket - kommunikation med flera sinnen. Bokförlaget Arena. Antal sidor: 312.

Bergström, B. Bild och budskap - ett triangeldrama om bildkommunikation. Carlssons bokförlag, 2003. Antal sidor: 201.

Berndal, B. Typiskt typografiskt. Stockholm: Fischer förlag, 1990. Antal sidor: 204.

Bjurwill, C. A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB, 2001. Antal sidor: 100.

Svenska Språknämnden. Svenska skrivregler. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. Antal sidor: 246.

Åkerberg, M & Wikander, C. Sälj det med ord: konsten att skriva reklam. Roos & Tegner, 2011. Antal sidor: 280.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-09-14