Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Integritet och verksamhetsstyrning

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: DVAD34
Kursens benämning: Integritet och verksamhetsstyrning
Privacy Management
Högskolepoäng: 1.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och texter tillgängliga på Internet.
De presenteras under kursens gång.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-13