Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Introduktion till integritet och dataskydd

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: DVAD31
Kursens benämning: Introduktion till integritet och dataskydd
Introduction to Privacy and the GDPR
Högskolepoäng: 1.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och texter tillgängliga på Internet.
De presenteras under kursens gång.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-13