Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Praktikkurs i matematik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MAAD27
Kursens benämning: Praktikkurs i matematik
Practical Placement in Mathematics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Det finns ingen fastställd litteratur för denna kurs. Examinator och den studerande väljer i samråd litteratur som anknyter till det enskilda arbetet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-13