Dnr: HNT 2017/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Elmaskiner och transformatorer

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: ELGB32
Kursens benämning: Elmaskiner och transformatorer
Electrical Machines and Transformers
Högskolepoäng: 10 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Alfredsson, Alf. Elkraft. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Chapman, Stephen J. Electrical Machinery Fundamentals. Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill, 2012.

Kompendier
Enligt kurshemsidan.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-13