Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemiteknik

Litteraturlista

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: KTAD21
Kursens benämning: Forskningspraktik i kemi och kemiteknik
Research training in chemistry and chemical engineering
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteratur består av för ämnet relevanta vetenskapliga artiklar samt böcker, vilka bestäms i samråd mellan student, forsknings-, utvecklingsledare och examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-24